Offshore

De letterlijke vertaling van offshore is weg van de kust.
Offshore activiteiten vinden plaats op enige afstand van de kust.
Ze zijn gericht op:

  • exploratie en winning van olie en gas
  • windenergie
  • aquacultuur

Windmolenpark
Ook in de Noordzee staan windmolenparken.
Tegen 2020 zouden er 451 windturbines gebouwd moeten zijn.
Genoeg om bijna 4 miljoen mensen van energie te voorzien.

Booreiland of boorplatform
Op een booreiland zoekt men in ondiep water naar aardolie of aardgas.
Een booreiland wordt gebruikt voor onderzoek naar de hoeveelheid gas of aardolie die in de bodem zit.
Het booreiland wordt vervangen door een productieplatform als er winbare hoeveelheden zijn.
Er zijn booreilanden die drijven en er zijn booreilanden die met poten op de zeebodem staan.

 

Windmolenpark NOORDZEE
Productieplatform NOORDZEE