Hoe bedien je een sluis?

Rivieren zijn door de natuur ontstaan.
Kanalen zijn door mensen gegraven.
De waterstanden van de rivieren zijn niet dezelfde als die van de kanalen.
Om dit hoogte verschil te overbruggen kunnen schepen gebruik maken van een sluis, een soort lift.
Een sluis regelt dus de waterstand van een waterloop.

Een sluis bestaat uit een kolk met aan beide zijden een sluisdeur.
Er zijn verschillende soorten sluisdeuren:

  • Hefdeur
  • Klepdeur
  • Puntdeur
  • Roldeur
  • Waaierdeur

Schutten
Het naar beneden en naar boven brengen van een schip in de sluis.
Opschutten = van laag naar hoog
Afschutten = van hoog naar laag

Schutkolk
De ruimte tussen de twee sluisdeuren.
Hier wachten de schepen op het schutten om door de tweede sluisdeur te kunnen varen.

Getijrivier
De Schelde is een getijrivier.
Hier is er net zoals aan de zee, eb en vloed.
In Antwerpen kan het waterpeil door de getijden oplopen tot 5,70 meter.
In de havendokken, achter de sluizen, staat het waterpeil steeds op hetzelfde niveau.

SLUIS
SLUIS (IN DE PUREE)