CVO De Avondschool

De maritieme opleidingen van het CVO De Avondschool gaan voornamelijk door in het Maritiem Instituut Mercator in Oostende.

De opleiding start met de basismodules.
Na de basis kies je voor de opleiding DEK of MOTOREN.

De opleiding gaat vooral ’s avonds door.
Je kiest zelf welke en hoeveel modules je per schooljaar wenst te volgen.

 

GEZAMENLIJKE Modules

Eerste Hulp en Basis Brandbestrijding

Maritieme Regelgeving

Nautisch Engels

Nautische Wiskunde

Operationele Leiding en Communicatie

Praktijk Brandbestrijding

Praktijk Sloepoefeningen

Scheepsbouw

Scheepsstabiliteit

Scheepsveiligheid

Zeemanschap

Modules DEK

Astronavigatie

Communicatie en SAR

Kaartpassen en getijden

Meteo

Navigatie Instrumenten

Radar en Navigatiesystemen

Scheepvaartbeheer en Zeerecht

Scheepvaartreglementen

Technologie Cargo

Technologie Manoeuvre

Werkplekleren en Scheepsnavigatie

Zeevaartkunde

Modules MOTOREN

Elektriciteit Maritieme Motoren

Hulpwerktuigen Scheepsmachines

Onderhoudstechnieken Scheepsmotoren

Pneumatica en Hydraulica Maritieme

Scheepsmotoren

Toegepaste Mechanica Maritieme

Warmteleer en Koeltechnieken Scheepsmachines

Werkplekleren Scheepsmachines