Binnenvaartroutes

Vlaanderen telt 1.354 km bevaarbare waterwegen, waarvan er 1.037 km worden gebruikt door de beroepsvaart.
Dat staat voor één van de dichtste netten van rivieren en kanalen ter wereld.

In tegenstelling tot de weg en de spoorweg, hebben de binnenwateren nog een aanzienlijke reservecapaciteit.
Door het opvangen van een deel van de verkeerstoename op onze wegen, kan de binnenvaart bijdragen tot het verbeteren van onze mobiliteit.

De waterwegen zijn onderverdeeld in vijf klassen.
Volgens de maximaal toegelaten tonnenmaat of de zogenaamde CEMT-classificatie.

Het net van Vlaamse binnenwateren is verbonden met dat van vijf andere binnenvaartlanden:

  • Nederland
  • Frankrijk
  • Duitsland
  • Luxemburg
  • Oostenrijk

De Rijn en de Donau met hun bijrivieren vormen de ruggengraat van het Europees waterwegennet.

Promotie Binnenvaart Vlaanderen