AIS

AIS is de afkorting van Automatic Identification System.
Het is een op radio gebaseerd systeem waarmee schepen gegevens kunnen uitzenden:

  • positie
  • koers
  • snelheid
  • naam
  • bestemming

Het is een systeem bedoeld om aanvaringen te helpen voorkomen.

AIS zorgt ervoor dat schepen onderling gegevens uitwisselen maar ook aan de wal kunnen de geseinde gegevens ontvangen worden.
Bruggen en sluizen krijgen bijvoorbeeld je verwachte aankomsttijd doorgegeven. Ontvangststations aan de wal kunnen je via AIS automatisch korte veiligheidsberichten sturen, zoals waarschuwingen voor extreme weersomstandigheden.
Ook de waterstanden kunnen doorgegeven worden.